ورود |  پيوندها |  نقشه سايت  |  EN 


اين نشريه بر اساس تائيديه شماره 782/2910/3 مورخ 2/8/83 «كميسون بررسي نشريات علمي كشور»، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، داراي رتبه «علمي - ترويجي» است. شايان ذكر است كه اين نشريه با همكاري انجمن بازرگاني ايران (مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) منتشر مي‌شود.

رتبه علمی:علمي - ترويجي
دوره انتشار:دوماهنامه
موضوع:اقتصادي ، بازرگاني
زبان:فارسي
صاحب امتياز:موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
مدير مسئول:دکتر مهدی فتح اله
سردبير:دكتر علي‌نقي‌ مشايخي
مدير داخلي:مريم عزيزي

  شماره 54 - مرداد و شهريور 1391  (8 عنوان مقاله)
  شماره 53 - خرداد و تير 1391  (9 عنوان مقاله)
  شماره 52 - فروردين و ارديبهشت 1391  (8 عنوان مقاله)
  شماره 51 - بهمن و اسفند 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 50 - آذر و دي 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 49 - مهر و آبان 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 48 - مرداد و شهريور 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 47 - خرداد و تير 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 46 - فروردين و ارديبهشت 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 45 - بهمن و اسفند 1389  (8 عنوان مقاله)
:
دكتر عبدالحميد ابراهيمي/ دانشيار، دانشگاه علامه‌طباطبائي
دكتر آلبرت بغزيان / استاديار، دانشگاه تهران واحد كيش
دكتر علي اكبر خسروي نژاد / استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر محمدرضا رفعتي / استاديار، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
دكتر محسن صادقي / استاديار، دانشگاه تهران
دكتر محمدرضا غلاميان / استاديار، دانشگاه علم و صنعت
دكتر مهدي فتح‌اله / استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر علي محمودي / استاد، دانشگاه تهران
دكتر علي‌نقي مشايخي/ استاد، دانشگاه شريف
دكتر مسعود موحدي/ استاديار، دانشگاه امام حسين(ع)
دكتر وحيد ناصحي فر / دكتراي مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي

مقالات اين دوماهنامه لزوما بيان كننده نظرات موسسه نيست.
نقل مطالب به طور كلي يا جزئي با ذكر ماخذ مجاز است.

«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
کلیه حقوق متعلق به موسسه مطا-عات و پژوهشهاي بازرگاني میباشد . آخرین بروزرسانی: 1395/01/18