ورود |  پيوندها |  نقشه سايت  |  EN 


اين نشريه بر اساس تائيديه شماره 782/2910/3 مورخ 2/8/83 «كميسون بررسي نشريات علمي كشور»، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، داراي رتبه «علمي - ترويجي» است. شايان ذكر است كه اين نشريه با همكاري انجمن بازرگاني ايران (مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) منتشر مي‌شود.

رتبه علمی:علمي - ترويجي
دوره انتشار:دوماهنامه
موضوع:اقتصادي ، بازرگاني
زبان:فارسي
صاحب امتياز:موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
مدير مسئول:دکتر مهدی فتح اله
سردبير:دكتر علي‌نقي‌ مشايخي
مدير داخلي:مريم عزيزي

  شماره 54 - مرداد و شهريور 1391  (8 عنوان مقاله)
  شماره 53 - خرداد و تير 1391  (9 عنوان مقاله)
  شماره 52 - فروردين و ارديبهشت 1391  (8 عنوان مقاله)
  شماره 51 - بهمن و اسفند 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 50 - آذر و دي 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 49 - مهر و آبان 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 48 - مرداد و شهريور 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 47 - خرداد و تير 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 46 - فروردين و ارديبهشت 1390  (8 عنوان مقاله)
  شماره 45 - بهمن و اسفند 1389  (8 عنوان مقاله)
:
دكتر عبدالحميد ابراهيمي/ دانشيار، دانشگاه علامه‌طباطبائي
دكتر آلبرت بغزيان / استاديار، دانشگاه تهران واحد كيش
دكتر علي اكبر خسروي نژاد / استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر محمدرضا رفعتي / استاديار، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
دكتر محسن صادقي / استاديار، دانشگاه تهران
دكتر محمدرضا غلاميان / استاديار، دانشگاه علم و صنعت
دكتر مهدي فتح‌اله / استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر علي محمودي / استاد، دانشگاه تهران
دكتر علي‌نقي مشايخي/ استاد، دانشگاه شريف
دكتر مسعود موحدي/ استاديار، دانشگاه امام حسين(ع)
دكتر وحيد ناصحي فر / دكتراي مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي

مقالات اين دوماهنامه لزوما بيان كننده نظرات موسسه نيست.
نقل مطالب به طور كلي يا جزئي با ذكر ماخذ مجاز است.

کلیه حقوق متعلق به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني میباشد