ورود |  پيوندها |  نقشه سايت  |  EN 

 

اولویتهای پژوهشی:

محور اول:

توانمندسازي بنگاه‌هاي كسب و كار

محور دوم :

توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي كسب و كار

1.     برنامه ريزي و توسعه ظرفيت هاي موجود كشور در جهت خلق و ارتقاي مزيت هاي رقابتي پايدار با رويكرد توليد محصولات و ارايه خدمات با ارزش افزوده و فناوري بالا و تقويت توليدات صادراتي

1.     طراحي نظام هاي مديريتي در بخش هاي صنعت ، معدن و تجارت از جمله نظام مديريت راهبردي، مديريت توسعه و ارتقاي بهره وري، مديريت نواوري، و امثالهم  و توسعه استراتژي هاي يكپارچه تجاري ، صنعتي و معدني در كشور در انطباق و هماهنگي با سياست هاي پولي ، مالي و ارزي

2.    روش هاي ارتقاي نام و نشان تجاري (‌برند) محصولات ايراني و توانمند سازي بنگاه ها در سطح تراز جهاني جهت نفوذ و حضور در بازار هاي بين المللي   

2.    طراحي و راه اندازي نظام ملي و شبكه جامع مديريت اطلاعات يكپارچه صنعت ، معدن و تجارت در كشور و سنجش و پايش مستمر و ارزيابي عملكرد شاخص هاي استراتژيك صنعتي ، معدني و تجاري

3.    شناسايي حلقه هاي مفقوده زنجيره كسب و كار و زمينه سازي ايجاد و توسعه و ساماندهي شبكه هاي توانمند در سطح كشور

( خوشه ها ، تشكل ها ، سازمان‌هاي مردم‌نهاد ،كنسرسيوم ها و امثالهم )‌

3.    طراحي و پياده سازي طرح آمايش يكپارچه صنعت، معدن و بازرگاني در سطح ملي، منطقه اي و استاني با توجه به عدالت صنعتي و تجاري و نيز توسعه و ساماندهي زيرساختارهاي لجستيكي ، فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در كشور

4.    راهبرد ها و راه كار هاي مديريت موثر چرخه عمر بنگاه هاي توليدي و تجاري  و نيز  محصولات و خدمات ارزش زا

4.    توسعه نظام جامع مديريت كيفيت و استاندارد ملي در حوزه توليد، واردات و صادرات در راستاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان

5.    توسعه اشتغال زايي و كارافريني با توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش علمي و عملي نيروي انساني بخش صنعت، معدن، و تجارت متناسب با استاندارد هاي جهاني

5.    راهبرد هاي توسعه صنعت ، معدن و تجارت بصورت  پژوهش محور و توسعه زير‌ساخت‌هاي پژوهش‌، دانش، فناوري و نوآوري و استقرار نظام تجاري‌سازي ايده‌ها، اختراعات و ابتكارات و مديريت موثر انتقال تكنولوژي در بخش صنعت و معدن و تجارت با محوريت نقشه جامع علم و فناوري كشور

6.    بسترسازي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بنگاههاي داخلي و خارجي و تبيين اولويت هاي سرمايه گذاري 

6.    ساماندهي و توسعه نظام مديريت جريان فيزيكي مواد ، محصولات و اقلام ( لجستيك مستقيم و معكوس ) در حلقه‌هاي تامين، توليد، توزيع در كشور ( اصلاح نظام هاي تامين ، توليد و توزيع و بازيافت )

7.    راهبرد ها و برنامه هاي توانمند سازي كسب و كارهاي خُرد، كوچك و متوسط و بزرگ در كشور  

7.     مدرن سازي و متعادل سازي سياست هاي عرضه و تقاضاي محصولات و خدمات  در سطح كشور و نيز بازار هاي بين المللي

8.   ‌راهبرد ها و راه كارهاي نوسازي و ناب‌سازي بنگاه‌هاي صنعتي ،معدني ، خدماتي و تجاري در كشور

8.   الزامات اصلاح و مديريت الگو هاي توليدي و مصرفي در كشور ( سطوح خرد و كلان )‌

9.    زمينه‌سازي و حمايت از توسعه توليد و تجارت در دنياي مجازي (توليد بدون كارخانه، تجارت الكترونيك و...)

9.    راه كارهاي حمايت از حقوق توليد كننده و مصرف كننده در كشور

10.    ترويج و نهادينه سازي الگو ها و نظامهاي جديد مديريت توليد و تجارت در سطح استاندارد هاي جهاني

10.   هدفمند‌سازي و مديريت هوشمند واردات و صادرات در كشور بصورت كمي و كيفي

11.   چگونگي حمايت از شكل گيري بنگاههاي بزرگ و توانمند و توسعه ارتباطات و تعاملات شبكه اي و اتحاد هاي راهبردي(JV) في مابين بنگاههاي داخلي و خارجي

11.   راهبرد هاي تبديل شدن ايران به قطب توليد و تجارت صنايع معدني و صنايع با فناوري پيشرفته در منطقه و جهان  

12.  روش هاي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و توسعه و ارتقاي بهره وري در سطح بنگاه و صنعت

12.  روش هاي كاهش نقش تصدي‌گري دولت و ساماندهي، روان‌سازي و چابك‌سازي فعاليت‌هاي حاكميتي و توسعه حكمراني در بخش صنعت، معدن و تجارت  كشور، (توسعه خصوصي سازي )

13. روش هاي مديريت موثر ظرفيت در بنگاه هاي توليدي و تجاري و خدماتي و بهبود ضريب خودكفايي بنگاه ها و نيز بخش هاي صنعت، معدن و تجارت  كشور

13. بازمهندسي و بازنگري قوائد و قوانين كسب و كار ، فرايند ها و كاركرد هاي كليدي بخش صنعت ، معدن و تجارت كشور

14. الزامات زيست محيطي و توليد و تجارت سبز در سطوح مختلف ملي ، بخشي و بنگاهي

14. روش هاي توسعه و بهبود فضاي رقابتي و فضاي كسب و كار در كشور

 

«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
کلیه حقوق متعلق به موسسه مطا-عات و پژوهشهاي بازرگاني میباشد . آخرین بروزرسانی: 1395/01/18