تاریخ:
1390
مجری:
خالد احمدزاده
کلیدواژه ها:
نقشه راه، صادرات خدمات فنی و مهندسی، کشورهای اسلامی

در راستای برنامه‌ریزی راهبردی و درازمدت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تدوین نقشه راه به شرکت‌های صادرکننده کمک می‌کند تا در عرصه بین‌الملل با آگاهی از روند تغییرات موجود، موقعیت خود را در بازار حفظ و ارتقاء نمایند.برای تدوین پیش‌نویس اولیه از اسناد بالادستی سند چشم‌اندار 20 ساله کشور، تجربه کشورهای موفق و برآورد مدل‌های اقتصادسنجی استفاده گردید و در پایان نیز نظرات صاحبنظران بخش‌های خصوصی و دولتی در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که؛ تاثیر گذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز و متغیر زیرساخت‌ها برای صادرات خدمات فنی مهندسی در مجموعه کشورهای اسلامی منتخب، مثبت و معنی‌دار می‌باشد. به‌علاوه عضویت کشورهای منطقه در سازمان‌های (ECO) و (D8) و (WTO) تاثیر مثبت و معنی‌داری روی صادرات خدمات دارد. نقشه راه طی سال‌های (1404-1390) در سه برنامه پنج ساله ارائه و در قالب برنامه‌های اجرایی با تعیین سازمان‌ها و نهادهای متولی اجرا تدوین شده است. راهکارهای موردنظر در قالب؛ ارتقای نظام تامین مالی، توسعه روابط دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه شیوه‌های جذب سرمایه و ارتقای بازدهی سرمایه‌های انسانی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی، تقویت فضای کسب و کار، توسعه نهادهای مرتبط با صادرات این حوزه، توسعه بازارهای اسلامی هدف و ارتقای رقابتمندی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی تبیین شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir