تاریخ:
1392/11/28
نویسنده:
الناز میاندوآبچی, الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
کلیدواژه ها:
صادرات سیمان، لجستیک، حمل ونقل

سیمان یکی از کالاهای استراتژیک در بسیاری از کشورهاست که به دلیل نقش آن به عنوان اصلی ترین مصالح ساختمانی، از آن به عنوان خمیر مایه توسعه و رشد اقتصادی یاد می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح در زمینه تولید سیمان، توانسته است در سال های اخیر جایگاه نسبتاً قابل قبولی را در تولید و صادرات جهانی این محصول بدست آورد. اگرچه سیمان همچون بسیاری از کالاهای دیگر از قابلیت مبادله بین کشوری برخوردار است اما با توجه به بالابودن نسبت وزن به ارزش در مقایسه با بسیاری از کالاهای تجاری، هزینه حمل آن نسبت به کل هزینه‌ها، قابل توجه است. بنابراین توسعه صادرات این محصول بدون توجه به توسعه زیرساخت¬ها و تجهیزات حمل¬ونقل مورد نیاز، ممکن نیست. در همین راستا در این مقاله به بررسی راهکارهای توسعه حمل¬ونقل بطور عام و حمل¬ونقل چندوجهی بطور خاص برای این محصول پرداخته شده است. ابتدا وضعیت حمل¬ونقل سیمان و مشکلات و چالش¬های آن در کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس وضعیت حمل-ونقل سیمان و رویکردهای توسعه¬ای موجود در این حوزه در دو کشور ترکیه و هندوستان به عنوان رقبای منطقه¬ای کشور در زمینه صادرات سیمان، بررسی شده است. در نهایت با انطباق وضعیت حمل¬ونقل سیمان و سیاست¬های توسعه¬ای کشور در این زمینه با تجربیات دو کشور منتخب، راهکارهایی جهت توسعه حمل¬ونقل و نیز حمل ونقل چندوجهی با هدف تسهیل و ارتقاء صادرات سیمان از ایران پرداخته خواهد شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir