تاریخ:
1392/11/28
نویسنده:
الناز میاندوآبچی
کلیدواژه ها:
مراکز لجستیکی، بنادر خشک، پایانه های صادراتی، برنامه پنجم توسعه

مراکز لجستیکی به مجموعه ای از زیرساخت ها اتلاق می شود که نقش یک هاب را بر سر راه جریان های کالایی ایفا می کنند. در واقع هدف از ایجاد مراکز لجستیکی، تسهیل تجارت و ساماندهی جریان های تجارت کالا در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی است. یکی از بارزترین ویژگی های این مراکز، ایفای نقش آنها به عنوان پایانه-های بزرگ حمل ونقل چندوجهی و بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده توسط آن در ارائه خدمات حمل ونقل و سایر خدمات ارزش افزوده لجستیک است. با وجود اینکه برخی کشورهای منطقه از جمله امارات و ترکیه با جدیت در حال برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه این زیرساخت ها هستند، با وجود تاکید برنامه پنجم توسعه بر ایجاد زیرساخت های با کارکردهای مشابه مراکز لجستیکی، هنوز اقدامی جدی در راستای ایجاد چنین مراکزی در کشور نشده است. در این راستا، در این مقاله با طبقه¬بندی انواع مراکز لجستیکی، به بررسی کارکردها، ویژگی ها و منافع هر یک از انواع آن پرداخته است. در ادامه با بررسی لزوم و منافع حاصل از ایجاد این مراکز در کشور، مختصراً‌ چالش های پیش رو در ایجاد آنها را بیان شده است. در نهایت برخی نیازمندی¬های قانونی و نهادی برای توسعه چنین مراکزی تبیین شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir