تاریخ:
1395/03/22
نویسنده:
مسعود کمالی اردکانی
کلیدواژه ها:

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، کشورهای توسعه یافته ای که طبعاً توان تولید کلیه قطعات یک کالای نهایی را دارند، ترجیح می دهند از منابع و مزیتهای نسبی سایر کشورها برای تولید کالایی با قیمت و کیفیت بهتر و رقابتی تر بهره گیرند، تقطیع بین المللی فرایندها و مراحل مختلف تولید در قالب زنجیره های جهانی ارزش، فرصتهای بیشتری به کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی می دهد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir