تاریخ:
1395/06/15
نویسنده:
محسن شریعتی‌نیا
کلیدواژه ها:
دیپلماسی اقتصادی فرانسه: آموزه هایی برای ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir