تاریخ:
1395/06/29
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
نرخ ارز- نرخ تعادلی- سیاست تک نرخی ارز- اقتصاد مقاومتی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir