تاریخ:
1395/07/03
نویسنده:
یوسف حسن‌پور کارسالاری
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی- سیاست جایگزینی واردات- توسعه


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir