تاریخ:
1395
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
تک نرخی -ارز- واردات- صادرات- تورم


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir