تاریخ:
1395/08/17
نویسنده:
آتوسا گودرزی
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی، خرید دولتی، بازار سرمایه، تحقیق و توسعه، خوشه


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir