تاریخ:
1395/07/26
نویسنده:
یوسف حسن‌پور کارسالاری
کلیدواژه ها:
موانع موجود بر سر راه دستیابی به نرخ رشد صنعتی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir