تاریخ:
اسفند 1394
نویسنده:
جواد ملا علی پور, سعید صفری, مصطفی قاضی‌زاده, مهدی علاالدینی
کلیدواژه ها:
مدل کسبوکار / کسبوکار مجازی / حراج / بازار گل / پویایی سیستمها

بازاررسانی و فروش گل در ایران، روش ناکارایی است که نسبت بالایی از گل‌های تولیدشده را به ضایعات تبدیل کرده و درصد زیادی از قیمت نهایی هر شاخه گل را نصیب دلالان و خرده‌فروشان می‌کند؛ درحالی‌که در کشورهای پیشرویی همچون هلند، گل‌ها از طریق حراج مجازی و به‌روش حراج هلندی به مشتریان عرضه می‌شود ‌که مزایای بسیاری از جمله کاهش مسافت و زمان انتقال گل‌ها و دسترسی راحت به حراج اینترنتی را فراهم می‌کند. این تحقیق با هدف امکان‌سنجی اجرای روش حراج مجازی گل در ایران و دستیابی به راهکارهایی برای پیاده‌سازی موفق آن، ابتدا ابزارهای شناخته‌شده مستندسازی و طراحی مدل‌های کسب‌وکار را مطالعه و ارزیابی کرده و در ادامه مدلی کیفی از روش اجرای حراج مجازی گل در ایران را در قالب تابلوی کسب‌وکار آستروالدر ارائه داده است. سپس، مدل کیفی را طی چند مرحله مصاحبه باز با تعدادی از کارشناسان تولید و فروش گل، با استفاده از روش پویایی سیستم‌ها و با طراحی مدل‌های علّی حلقوی و جریان، کمّی نموده و داده‌های مورد نیاز اجرای آن را نیز با توزیع پرسشنامه بین نمونه 63 گل‌فروشی شهر تهران جمع‌آوری کرده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی رفتار این مدل در سناریو‌های مختلف نشان می‌‌دهد نه‌تنها روش حراج مجازی گل در ایران قابل اجرا است، بلکه با اتخاذ راهبردهای مناسب، علاوه بر کاهش ضایعات گل، افزایش قیمت دریافتی تولیدکننده و کاهش قیمت پرداختی مصرف‌کننده، سود زیادی هم نصیب سایت اجراکننده حراج گل خواهد کرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir