تاریخ:
1396/12/13
نویسنده:
افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
صنعت، تقاضا، توان رقابت‌پذیری

بخش صنعت طی دوره 95-1391 با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه 9- الی 13.3 درصد، توانست تنها متوسط سهم 0.14 واحد درصدی از متوسط رشد اقتصادی 1.24 درصدی را به خود اختصاص دهد (یعنی طی دوره موردنظر بخش صنعت بطور متوسط حدود 12 درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است). از جمله دلایل این امر می توان به کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی اشاره داشت که در سه گروه مشتمل بر «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» و «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز» قابل طبقه‌بندی است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir