تاریخ:
1397/04/04
نویسنده:
مهدی رضائی
کلیدواژه ها:
صنعت فولاد

بهره‌وری از مولفه‌های کلیدی صنایع محسوب می‌شود؛ چون رقابت‌پذیری به اندازه زیادی بستگی به بهبود آن دارد. این نوشتار به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری صنعت فولاد‌سازی کشور (به عنوان یک صنعت منبع-محور و مبتنی بر منابع طبیعی) است. به طور کلی بهره‌وری در هر واحد اقتصادی (اعم از بنگاه، صنعت و کشور) در گرو دو مؤلفه مهم است: 1- تغییرات فنی که بیانگر پیشرفت در فناوری تولید است و موجب می‌گردد بهره‌وری واحد اقتصادی افزایش یابد؛ 2-کارایی فنی که نشان می‌دهد یک واحد اقتصادی تا چه حد می‌تواند با کاهش مصرف نهاده‌های تولید، به اندازه قبل تولید کند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir