تاریخ:
1398/08/29
نویسنده:
مجتبی یوسفی دیندارلو
کلیدواژه ها:
صنعت و معدن، اقتصاد، اشتغال پایدار

همواره از بخش صنعت و معدن بواسطه ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر جریان حقیقی تامین کالا، تولید، مصرف، اشتغال پایدار، بازرگانی داخلی و خارجی، به عنوان بخش پیشران اقتصاد یاد می‌شود. از این‌رو، تامین مالی این بخش علاوه بر آثار اقتصادی خرد در قالب فعالیت های بنگاهی، منجر به دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ملی خواهد شد و دلالت های اصلی سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش خدمات، وابسته به عملکرد این بخش است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir