تاریخ:
1398/09/16
نویسنده:
غلامرضا نصيري
کلیدواژه ها:
لجستیک، تجارت

با جهانی شدن تجارت در سال های اخیر و کوتاه تر شدن دوره عمر محصولات، شرکت ها در تهیة منابع مورد نیاز خود و همچنین در فروش و توزیع محصولات، به صورت گسترده تری عمل می نمایند. یکی از مهم ترین اقدامات در راستای تحقق این مهم، برون سپاری عم لیات و تمرکز بر فعالیت ه ای ماموریتی است که شرکت در آن مزیت رقابتی دارد. یکی از اولویت های برون سپاری، عملیات لجستیک و حمل و نقل است. شرکت های لجستیکی طرف سوم شرکت هایٔی هستند که در حوزه لجستیک خبره بوده و قادرند کل خدمات و عملیات لجستیک را از مبدا تا مقصد شامل حمل، ترانزیت، عملیات گمرکی در گمرک مبدا و مقصد، نگهداری تا تحویل و توزیع کالا را به نیابت از صاحبان کالا و طرفین معامله (فروشنده و خریدار) انجام دهند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir