تاریخ:
1398/09/27
نویسنده:
خلیل حیدری
کلیدواژه ها:
نظریه‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری، صنایع

بر اساس نظریه‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری در شرایط انحصار یا همان اعمال قدرت بازار، اثرات رفاهی زیان‌باری دارد. زیرا صنایع با قدرت بازار بالاتر، منابع را در سطحی پایین‌تر از سطح بهینه و صنایع با قدرت بازار کوچکتر، منابع را در سطحی بالاتر از سطح بهینه به کار خواهند گرفت و همان‌طور که لرنر (1934) و اوپ و پالور و والدن (2014) نشان دادند، نتیجه چنین شرایطی موجب کاهش بهره‌وری کل عوامل و در نتیجه رفاه جامعه خواهد بود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir