تاریخ:
1398/10/24
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
سرمایه در گردش ، کاهش قیمت تمام شده

گفته می شود که از دلایل اصلی رکود در صنایع کشور، کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش این واحدها است و سیستم بانکی و دولت برای تامین این نقدینگی، تحت فشار قرار دارند. اما راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن مدیریت صحیح موجودی انبار است که از آن غفلت شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir