تاریخ:
1398/11/01
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
هدفمندسازی یارانه‌ها، بازار، نظارت

تجربه موفق دولت در کنترل بازار در مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها که مورد تایید و تحسین مراجع خارجی نیز قرار گرفت، به خوبی نشان داد که زمینه‌سازی، اطلاع‌رسانی و نظارت دقیق تا چه حد می‌تواند مانع از هرج و مرج در بازار شود. متاسفانه، این مهم در رویدادهای بعدی نظیر سهمیه‌بندی و چند نرخی شدن ارز و تشدید تحریم‌ها به خوبی رعایت نشد و در پی آن شاهد افزایش شدید و گسترده در سطح قیمت‌ها بودیم. گرچه تعیین دستوری قیمت ها قابل توصیه نیست، اما باید گفت که رهاسازی قیمت‌ها در شرایط بحران لااقل به همان اندازه مضر است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir