تاریخ:
1398/11/29
نویسنده:
وحيد کريمي
کلیدواژه ها:
لایحه قانون تجارت، مجلس شورای اسلامی

با تصویب لایحه قانون تجارت در شکل و محتوی جدید در مجلس شورای اسلامی، نقدهای فراوانی که قبل از تصویب به تغییرات صورت گرفته بر لایحه ارائه‌شده توسط دولت وجود داشت، با شدت بیشتری مطرح گردیده است. دفتر اول لایحه مشتمل بر 330 ماده، تغییرات اساسی در بر دارد که با توجه به عدم سابقه آن در قانون تجارت نیازمند بررسی‌های بیشتر است (ازجمله مقررات مربوط به فرانچایز، وثیقه تجاری، اجاره به‌شرط تملیک و...).


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir