تاریخ:
1398/12/21
نویسنده:
زورار پرمه
کلیدواژه ها:
قیمت سوخت، قاچاق سوخت، مصرف سوخت، آلودگی محیط زیست،

درباره ضرورت اصلاح قیمت سوخت 4 دلیل: 1- اختلاف قیمت سوخت با قیمت‌های منطقه و جهانی و فشار بر بودجه دولت، 2-تشدید قاچاق سوخت، 3- افزایش شدید مصرف سوخت و 4- آلودگی محیط زیست، مطرح می‌شود. با این وجود، دولت در اصلاح قیمت سوخت با مشکلات زیادی روبرو است. مهمترین مانع دولت در این امر اثرات تورمی اصلاح قیمت سوخت و نیز افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های خانوارها است که در دو سال اخیر با افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف بودجه خانوار مشکل‌تر نیز شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir