تاریخ:
1399/04/03
نویسنده:
مهدی رضائی
کلیدواژه ها:
حذف چهار صفر، پول ملی، اسکناس و مسکوکات

تصمیم راجع به حذف چهار صفر از پول ملی کشور، ممکن است با اهداف سیاسی و اقتصادی متفاوتی اتخاذ شده باشد اگر کنترل جدی افزایش سطح قیمت‌ها مدنظر باشد، این مهم در گروی سایر سیاست‌ها است که درنهایت به کنترل حجم نقدینگی در جامعه و میزان رشد بالای اقتصادی منتهی می‌شود. بااین‌حال، حذف چهار صفر با اتخاذ راهبرد هوشمندانه می‌تواند اهداف موفقیت‌آمیز دیگری نیز در برداشته باشد: سایر اهداف اقتصادی منتج از حذف چهار صفر از پول ملی کشور، منبعث از اثرات روانی آن بر جامعه و یا حتی شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی حادث می‌شود که این خود، به تعدیل انتظارات در جامعه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش اعتبار دولت نزد مردم و افزایش اعتبار کشور نزد خارجیان قابل‌تعبیر است. اما برخی تجربیات جهانی در شرایطی حاکی از ایراد لطمه به اعتبار دولت در افکار عموم مردم از ناحیه معرفی پول جدید می‌باشد. یکی از این موارد که معمولاً به خاطر کوچک بودن سهم آن در ترازنامه بانک مرکزی و نقدینگی جامعه، مغفول می‌ماند، «اسکناس و مسکوکات نزد اشخاص» است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir