تاریخ:
1399/04/16
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
اتوماسیون، بهره‌وری

بنابر تجربیات و مبانی تئوریک علم اقتصاد دو شاخص «بهره‌وری» و «موجودی سرمایه» از عوامل بالقوه رشد اقتصادی یک کشور هستند. البته نتایج مطالعات محققین حاکی است که رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر بوده و عملاً این شاخص تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب نداشته است. در واقع تنها در مقاطعی که موجودی سرمایه رشد کرده(بعد از جنگ تا سال 1386)، کشور رشد اقتصادی داشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir