تاریخ:
فروردين 1382
نویسنده:
مسعود هاشمیان
کلیدواژه ها:
مزیت تجاری، مشارکت تجاری، ایران و کره ‌جنوبی، شاخص عملکرد تجاری، شاخص مزیت نسبی آشکارشده


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir