تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
احمد تشکینی, بهاره عریانی
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی،‌ مقاوم‌سازی، توسعه بخش صنعت، ایران

مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه سیاست صنعتی در مقاوم‌سازی و توسعة بخش صنعت ایران تدوین شده است. در این ارتباط نگاهی به نماگرهای اقتصادی حاکم بر بخش صنعت کشور (از جمله ارزش افزوده، ارزش سرمایه‌گذاری، تولیدات و ...) به‌ویژه طی سال‌های اخیر نشان از ضرورت توجه جدی به این بخش دارد. یکی از راه‌های تحقق این امر اتخاذ سیاست صنعتی به‌گونه‌ای است که در عین حمایت از بخش‌های صنعتی خاص، موجبات توانمندسازی آنها و کاهش اتکاء به حمایت‌های دولتی را در بر داشته باشد که می‌تواند با طی چهار گام محقق شود: 1. طراحی سازوکارهایی جهت اولویت‌بندی صنایع؛ 2. تعیین میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز هر یک از صنایع اولویت‌بندی شده؛ 3. طراحی سازوکار لازم جهت ارائه حمایت‌ها و خدمات مورد نظر مشروط به تأمین پیش‌شرط‌های لازم و در نهایت 4. تلاش در راستای توانمندسازی صنعت مورد نظر و کاهش تدریجی وابستگی آن به حمایت‌ها و بهره‌مندی سایر بخش‌های اولویت‌دار.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir