تاریخ:
1396/05/28
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
نقدینگی، نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی، ترکیب منابع بانک‌ها، ترکیب دارایی بانک‌ها

متوسط رشد سالانه نقدینگی طی دوره 94-1380 معادل 27.8 درصد و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران طی دوره 95-1390 به‌ترتیب 65، 68.5، 72.4، 91.4 و 125.6 درصد بوده است (نسبت مذکور برای نه ماهه سال 1395 محاسبه شده است). علیرغم رشدهای بالای نقدینگی و روند صعودی نسبت مذکور، کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است. در این راستا نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه علیرغم حجم بالای نقدینگی، بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند؟


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir