تاریخ:
1396/07/23
نویسنده:
اکبر سالمي
کلیدواژه ها:
صنعت فولاد، تقاضای فولاد

صنعت فولاد به عنوان یکی از پنج صنعت برتر کشور، پیوندهای قوی با صنایعی مانند تولید خودرو، بخش ساختمان و ... دارد و به طور متوسط طی دوره 93-1383 سهم 16.7 درصدی از صادرات، 8.5 درصدی از اشتغال و 16.9 درصدی از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir