تاریخ:
1396/09/05
نویسنده:
فرزاد مرادپور
کلیدواژه ها:
اقدامات حفاظتی، ترکیه

اقدامات حفاظتی به اتخاذ اقدامات اضطراری موقتی اطلاق می‌گردد که افزایش ناگهانی واردات یک کالا آسیب جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه ایجاد کند، در چنین شرایطی معمولا از طریق افزایش عمومی نرخ تعرفه کالای مزبور یا وضع سهمیه برای آن، اقدام حمایتی و حفاظتی صورت می‌گیرد. نحوه اعمال این اقدام اساساً غیر تبعیض آمیز است و بر عموم کشورها وضع می گردد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir