تاریخ:
آذر 1397
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
هوش کسب‌وکار، مدیریت‌ داده‌های اصلی، مدیریت کیفیت داده‌ها، برنامه‌ریزی منابع سازمان، پاک‌سازی داده‌ها، ERP، MDM، Master Data Management، Data Cleansing، Business Inteligence، BI، Data Quality

از زمانی که سازمان‌ها از بانک‌های اطلاعاتی برای مدیریت داده‌های مربوط به منابع سازمانی خود استفاده کردند، مدیریت داده‌های اصلی در سازمان‌ها جاری بوده است، روش‌های گوناگونی برای مدیریت داده‌های اصلی طراحی و اجراشده است اما مدیریت داده‌های اصلی سازمانی به روش متمرکز، بهترین روش برای تضمین کیفیت داده‌ها است. سود بردن از روش متمرکز و برقراری یک سازمان (واحد) برای مدیریت داده‌های اصلی یک روش مدرن در دنیای امروز برای تضمین کیفیت اطلاعات سازمانی است. واضح است برنامه‌های کاربردی هوش کسب‌وکار و سایر برنامه‌های کاربردی تصمیم‌ساز در صورتی می‌توانند بهترین عملکرد خود را داشته باشند که از منابع اطلاعاتی باکیفیت و تضمین‌شده سود ببرند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir