نام و نام خانوادگی: محمد شیخعلیشاهی محل تولد: سال تولد : 1366
شماره تلفن محل کار: 61062325 دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: m.alishahi@ut.ac.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=1065
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: مهندسی صنایع دانشگاه: دانشگاه تهران-دانشگاه KULeuven
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: فناوری و نوآوری پژوهشكده: صنعت و معدن
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): قرارداد تمام وقت آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: دکترا
1- دانشجوی برتر پژوهشی –دانشگاه تهران-1393
2- دانشجوی برتر بین الملل-دانشگاه تهران-1393
3- برگزیده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
1- استاد مدعو – دانشگاه تهران
2- پژوهشگر پسادکتری-بورسیه بنیاد ملی نخبگان
3- کارشناس- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي كتاب 2
مقالات ISI 25 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 4
مقالات علمي ـ پژوهشي 5 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 2
مقالات علمي ـ ترويجي سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- سیاست گذاری علم و فناوری 1- ارزیابی سیاستی 1- افزایش توان تولید داخل
2- زنجیره تامین 2- مدل های بهینه سازی 2- زنجیره تامین و زنجیره ارزش
3- مدل های تصمیم گیری 3- روش های آماری 3- کیفیت و قابل اطمینان
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir