نام و نام خانوادگی: فروغ مصطفی منتقمی محل تولد: تنكابن سال تولد : 1336
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: F.Montaghami@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=212
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: روابط بین الملل دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: عضو هيات علمي پژوهشي گروه پژوهشی: گروه مطالعات و پژوهشهاي حقوق اقتصادي و بازرگاني پژوهشكده: مطالعات راهبردی
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: مربي آخرين پايه علمي: 17
1- تقدير از سوي مرحوم مهندس سادات رئيس وقت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران پس از انتشار كتاب
2- 2- تقدير از سوي سازمان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و دريافت لوح تقدير و جايزه از وزير وقت وزارت بازرگاني در سال 1383 پس از انتخاب مقاله تهيه و ارائه شده در چهارمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به عنوان يكي از مقالات برتر
3- تقدير از سوي سازمان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و دريافت لوح تقدير و جايزه از وزير وقت وزارت بازرگاني در سال 1385 پس از انتخاب مقاله تهيه و منتشر شده در مجموعه مقالات پنجمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به عنوان يكي از مقالات برتر
1-
2- پژوهشگرموسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني درگروه مطالعات وپژوهشهاي حقوق اقتصادي وبازرگاني
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 8 كتاب 5
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 1 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 4
مقالات علمي ـ ترويجي 4 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 4
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- استاندارد 1- مشاوره در حوزه حقوق مصرف‌كننده 1- نقش سازمان هاي غيردولتي دراصلاح الگوي مصرف
2- حمايت ازحقوق مصرف كننده 2- اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي راجع به حقوق مصرف كننده 2- 1- حمايت از حقوق مصرف‌كننده در فضاي رقابتي
3- 3- سازمان‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده 3- 3- استفاده از نقش استانداردها در كاهش مصرف انرژي در كشور
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir