نام و نام خانوادگی: مرجان فقيه نصيری محل تولد: چالوس سال تولد : 1345
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: M.FaghihNasiri@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=685
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: رئیس موسسه گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 16
1-
2-
3-
1- مدير گروه امورتوليدي وفعاليتهاي بخشي دفترمطالعات اقتصادي(وزارت بازرگاني)
2- مدير كل دفترمطالعات اقتصادي
3- سرپرست معاونت پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 110 كتاب 2
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 10 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 10
مقالات علمي ـ ترويجي 11 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- اقتصادسنجي 1- بورس 1- برنامه ريزي اقتصادي
2- اقتصادمحيط زيست 2- شورای اقتصاد 2- تجارت بين الملل
3- تجارت بين الملل 3- پول واعتبار 3- محيط زيست
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir