تاریخ:
1391
نویسنده:
مسعود موحدی
کلیدواژه ها:
بازرگانی الکترونیکی ،ایران، فرهنگ، جنبه های اقتصادی، بازرگانی الکترونیکی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir