تاریخ:
1390
نویسنده:
جواد عابدینی
کلیدواژه ها:
تکنولوژی پیشرفته، ایران، صنعت و تجارت، خاورمیانه، بازرگانی، کشورهای اسلامی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir