تاریخ:
-
سخنران:
فهیمه بهرامی
کلیدواژه ها:
تجارت آب مجازی راهکار مقابله با بحران کم¬آبی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir