تاریخ:
1395/06/18
نویسنده:
داود چراغی
کلیدواژه ها:
نقش اصناف ،اقتصاد مقاومتی

حدود سه میلیون واحد صنفی در زیربخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات مرتبط با زنجیره تامین فعالیت دارند. بطوریکه باتوجه به آخرین برآوردهای انجام گرفته از سهم چهار زیربخش اصناف در اقتصاد شامل اصناف تولیدی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی که با استفاده از داده های بانک مرکزی به قیمت جاری در نیمه دوم دهه 1380 و نیمه اول دهه 1390 انجام گرفته، نشان می دهد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir