تاریخ:
1395/07/11
نویسنده:
پریسا یعقوبی منظری
کلیدواژه ها:
قوانین صادرات، رشد فناوری اطلاعات، پنجره واحد

یکی از بخش‌های مهم اقتصاد یک کشور، تجارت است که همواره در تغییر و تحولات مسایل اقتصادی کشورها پیش‌قدم بوده و عاملی اساسی در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر رشد فناوری اطلاعات و تغییرات سریع تکنولوژی سبب شده که در نحوه ارائه کالاها و خدمات نیز تغییرات شگرفی رخ دهد و همین امر عاملی اصلی جهت تطابق قوانین و مقررات قبلی با شرایط فعلی جدید است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir