تاریخ:
1395/07/17
نویسنده:
امین مالکی
کلیدواژه ها:
صادرات، قوانین بالادستی، قوانین توسعه‌ای، اقتصاد مقاومتی

قوانین حوزه صادرات در کشور می توان به دسته اسناد بالادستی، اسناد برنامه ای و اسناد مکمل بخش بازرگانی دسته بندی کرد. در یک تعریف کلی، اسناد بالادستی ساختار مطلوب بخش صادراتی را از بعد کمی و کیفی تعریف کرده و اسناد مکمل موانع پیش روی فعالین حوزه صادرات را برطرف و سعی در تسهیل عملیات صادرات و مدیریت فرایندهای آن دارند. اما ساختار اسناد برنامه ای که مد نظر نوشتار حاضر است، نه در سطح کلی (Macro) اسناد بالادستی است و نه خود را درگیر جزئیات فرایندهای خرد (Micro) اجرایی دستگاه و نهادها می کند، سطح اسناد برنامه ای کاملا کارشناسی، تکنیکی و به دنبال راه حل های میانه (Meso) به معنای برنامه ریزی صحیح و جهت دهی کارشناسانه فرایندها، برای رسیدن به یک هدف معین است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir