تاریخ:
1395/09/16
نویسنده:
افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
صنعت پتروشیمی آسیب‌شناسی رقابت‌پذیری صادرات


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir