تاریخ:
1395/09/01
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:

معمولا اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بطور سنتی ابزار محدودی برای تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصاد کلان یک کشور در اختیار دارند. بدین لحاظ وقتی وضعیت اقتصادی پیچیده می شود، یعنی رکود تورمی وجود دارد و نرخ بیکاری نیز بالاست سیاستگذاران دچار سردرگمی میشوند. در نظریه اقتصاد کلان راه حلی برای مبارزه با رکود تورمی و بیکاری بالا وجود ندارد بنابراین مسئولان کشور باید بدقت لحظه به لحظه اقتصاد را کنترل کنند تا مهار آن از کنترل خارج نشود. حال باید به این نکته نیز توجه کرد که وقتی این شرایط، در یک بستر اقتصادی فاسد روی می دهد سیاستگذاری و کنترل بسیار مشکل‌تر می شود. مدتهاست گفته می شود وجود دو نرخ برای ارز باعث رانت خواری و فساد است و باید ارز تک نرخی شود. اما مساله این جاست که در این شرایط تک نرخی کردن ارز به مراتب زیان بیشتری بر اقتصاد وارد میکند تا رانت خواری. در این نوشته کوتاه سعی می شود این نکته را نشان دهیم که تک نرخی کردن ارز سیاست درستی است اما زمان اجرای این سیاست مهم تر است و در حال حاضر شرایط آن فراهم نیست و ممکن است رکود را شدیدترکند و کشور آسیب زیادی ببیند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir