تاریخ:
1399/11/07
نویسنده:
الناز میاندوآبچی
کلیدواژه ها:
حوزه حمل و نقل، کرونا،زنجیره تأمین صنایع

حوزه حمل و نقل یکی از بخشهایی است که به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده است . حمل و نقل یکی از شریانهای حیاتی هر کشور میباشد که زنجیره تأمین صنایع دیگر به آن وابسته است. به طوری که مشکلات این بخش میتواند بطور مستقیم به سایر بخشها نیز منتقل شده و به اقتصاد آنها صدمه بزند. محدودیتهای اعمال شده برای مقابله با همه گیری کرونا در سرتاسر جهان، به احتمال زیاد منجر به کاهش شدید حمل و نقل جهانی (بیش از یک سوم) در سال 2020 خواهد شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir