تاریخ:
دي 1400
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
برنامه هوشمند، مدیریت بازار

از آنجا که استمرار مدیریت بازار با رویکردهای سنتی از کارایی لازم برخوردار نیست، ضروری است مدیریت بازار )با رویکردهای تحولی( به منظور ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و قیمت کالاها با ابزارهای هوشمند و خودتنظیم مد نظر قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تحولی مدیریت بازار کالاها و خدمات به دنبال مدیریت هوشمند بازار از حلقه اول یعنی پیش از تولید و تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع و مصرف است. در این راستا مدیریت بازار با مداخلات ضروری و حداقلی دولت پیگیری می شود و این رویکرد در اصلاح نظام قیمت گذاری و کنترلهای پیشینی و پسینی دنبال خواهد شد. در این ارتباط، وزارتخانه متبوع با برخورداری از برنامه های تحولی برای گذار از مدیریت بازار سنتی به نوین، استفاده از ابزارهای خودتنظیم و هوشمند کردن پایش ها و نظارت ها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir