تاریخ:
دي 1400
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تورم، رشد اقتصادی

دلایل تورم و مصادیق آن (به لحاظ نظری) بررسی روند تورم در ایران سهم (درصد) زیرگروههای اصلی از تورم کل طی دوره 1400 - 1370 عوامل موثر بر تورم نکات کلیدی در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی میزان تاثیر عوامل موثر بر تورم بسته سیاستی کنترل تورم (کوتاه مدت - میان مدت)


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir