تاریخ:
1401/05/03
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
GS1- صنعت - شماره گذاری کالا و خدمات ایران - بارکد - زنجیره تامین - ایران کد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir