تاریخ:
1401/05/31
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
استاندارد جهانی GS1- کد سریال محموله ارسالی SSCC - لجستیک - زنجیره تامین


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir