تاریخ:
1401
مجری:
مهديه فرازکيش, الهام اسمعیلی‌پور ماسوله, میثم بشیری, الهام پیروز, حامد عادلي نيک, سميه نعمت الهي, محمد شيخ‌عليشاهي, مصطفی محمدی, محمدصادق کريمي, شيوا تاتينا, رضوان آقامیرزایی, فریباسادات میرسلطانی, علی سلیم, علی دینی ترکمانی, مسعود افشاری منفرد , ميثم نريماني, علیرضا گرشاسبی
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی، رونق تولید، توسعه بازار، ارتقای فناوری، زنجیره ارزش صنعت و معدن

انتخاب ترکیب سیاستگذاری صنعتی برنده برای هر کشوری مبتنی بر بافتار اقتصادی، سیاسی و صنعتی آن کشور امکان‌پذیر است. بررسی وضعیت اقتصادی کشور ایران نشان می‌دهد که در غیاب یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی در سطوح کلان، به‌رغم ظرفیت‌های صنعتی، بخش صنعت به دلیل عدم جذب سرمایه به سومین محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شده و نقش پیشرانی آن در انباشت سرمایه کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اولاً گرد هم آمدن توان جمعی متخصصان حوزه سیاستگذاری صنعتی، معدنی و تجاری، و ثانیاً ایجاد اجماع برای پیاده‌سازی سیاست‌های مورد نظر است. از منظر طراحی اسناد سیاست صنعتی کشورهای مختلف نیز دو گروه سیاست اصلی قابل تصور است: سیاست صنعتی افقی و سیاست صنعتی عمودی. سیاست صنعتی افقی مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار بدون گزینش صنایع، بنگاه‌ها یا فناوری‌های خاص بوده و در این نوع سیاست دامنه درجه حمایت از صنایع مشخص نیست. در سیاست صنعتی عمودی، دولت به سمت اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و حمایت از یک سری از آنها حرکت می‌کند. اغلب کشورها هر دو نوع سیاست را در پیش گرفته‌اند، ا گرچه انتخاب صنایع منتخب یک ضرورت در بحث سیاست صنعتی است. بر همین اساس، طرح «تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری» با بهره‌گیری از نظرات خبرگی جمعی بالغ بر 1000 نفر از صاحبنظران حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور انجام شده و نتایج آن در قالب سندی دوجلدی به همراه 19 جلد گزارش پشتیبان منتشر شده است. روش‌شناسی تدوین این سند در پنج محور اصلی انجام شده است: الف. طراحی و پیاده‌سازی ساختار اجرایی طرح، ب. طراحی و تصویب چارچوب محتوایی سند، ج. تدوین الزامات سیاستی سطح کلان، د. تدوین سیاست‌های افقی مشتمل بر 60 بستۀ سیاستی در سه حوزه ارتقای فناوری، رونق تولید و توسعه بازار، ھ. تدوین 9 بسته‌های سیاستی عمودی ناظر بر توسعۀ صنایع پیشران و دارای اولویت با رویکرد تحلیل زنجیره ارزش رشته‌فعالیت‌های منتخب.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir