تاریخ:
1401/08/30
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
اختلال شبکه - نااطمینانی - لجستیک - توزیع کالا - زنجیره تامین- شبکه اینترنت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir