تاریخ:
1402/02/18
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تورم -مواد دغذایی - غلات- دانه روغنی - غلات - تنظیم بازار -تورم غذا - قیمت عذا - موتد عذایی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir