تاریخ:
1392/11/28
نویسنده:
الناز میاندوآبچی
کلیدواژه ها:
توسعه لجستیک، نقشه جامع، زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی

لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت¬های تجاری- تولیدی، نقش حیاتی را در تحقق رشد اقتصادی هر کشوری ایفاء می¬کند. توسعه لجستیک همانند سایر بخش¬های اقتصادی نیازمند برنامه‏ریزی و سیاست¬گذاری در سطح کلان کشوری است. برای این منظور نیاز است رویکردی یکپارچه و نظام¬مندی در راستای برنامه‏ریزی بلندمدت جهت توسعه حوزه لجستیک و اجزای آن اتخاذ گردد. در همین راستا، این مقاله بررسی وضعیت حوزه لجستیک و لزوم تدوین یک نقشه جامع جهت برنامه¬ریزی توسعه کلان در این حوزه و چگونگی تدوین این نقشه می¬پردازد. برای این منظور، در این مقاله ابتدا به طبقه¬بندی مولفه¬های حوزه لجستیک و تبیین برخی از مهمترین چالش¬ها و نیازمندی¬های توسعه حوزه لجستیک در کشور پرداخته می¬شود. در ادامه ضمن تبیین لزوم تدوین نقشه جامع جهت توسعه حوزه لجستیک با توجه به کاستی¬های موجود، به همراه ارائه مختصری از تجربیات دیگر کشورهای در تدوین چنین برنامه¬ها و اسنادی، به مهمترین ویژگی¬های نقشه جامع لجستیک پرداخته می¬شود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir